Polityka Prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies wyjaśnia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookies w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu, a także w związku z kontaktem z nami. Polityka Prywatności i Cookies zawiera m.in. informacje o tym, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, z jakich plików cookies korzystamy, a także, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych i w jaki sposób możesz się z nami skontaktować.

Gdyby cokolwiek było dla Ciebie niezrozumiałe lub budziło Twoje wątpliwości, skontaktuj się z .

I. Słowniczek – podstawowe pojęcia.

Administrator danych osobowych –

Dane osobowe – wszystkie informacje, które przetwarzamy na Twój temat np. imię, nazwisko,
e-mail, numer telefonu itp.

Przetwarzanie – wszystkie działania, jakie wykonujemy na Twoich danych osobowych. Są to
np. zbieranie, przechowywanie, aktualizowanie, wysyłanie wiadomości czy usuwanie danych.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – platforma internetowa prowadzona przez Administratora danych osobowych dostępna pod adresem internetowym 

II. Jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest cel oraz podstawa prawna ich przetwarzania?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

  • kiedy kontaktujesz się z nami, 
  • gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, w tym zostawiasz komentarze w ramach Serwisu.

Shopping cart

0

No products in the cart.